Przypomnienie

Przypomnienie

Przypominamy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas „zbiorówek” i przestrzeganiu Regulaminu Polowań i innych obowiązujących aktów prawnych. Zarząd Koła zobowiązuje prowadzących przed rozpoczęciem polowania o udzielenie instruktarzu w tym zakresie wszystkim uczestnikom polowania. We wszystkich polowaniach będzie uczestniczył transport Koła, z wyjątkiem polowania na kaczki w dniu 15 sierpnia, na którym myśliwi będą poruszać się po łowiskach własnym transportem. Obecność stażystów na każdym polowaniu zbiorowym jest obowiązkowa.