Koronawirus a WZ

Koronawirus a WZ

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

przyszło nam wykonywać nasze ustawowe obowiązki w czasach trudnych i niebezpiecznych. Stan pandemii, w jakim aktualnie się znajdujemy stawia przed nami nowe wyzwania, także łowieckie. Jest to czas, w którym musimy maksymalnie zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas codziennej pracy w łowisku i życiu prywatnym. Zachowanie zdrowia to teraz nasz priorytet. W związku z wprowadzonym przez Rząd zakazem organizacji spotkań, zgrupowań itp., zmuszeni jesteśmy przełożyć w czasie termin Walnego Zgromadzenia członków Naszego Koła.  Zgodnie z zaleceniami organów nadrzędnych PZŁ, kończące się kadencje organów Kół Łowieckich zostają przedłużone do czasu zwołania Walnych Zgromadzeń. Odbędą się one po zakończeniu okresu pandemii koronawirusa, o czym wszystkich Państwa powiadomimy w stosownym terminie.

Jednocześnie informuję, że ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.04.2020, w którym określa się, iż działania związane z wykonywaniem zadań zawartych w Ustawie Prawo Łowieckie, nie naruszają ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozpoczynamy nowy sezon łowiecki. Roczne Plany Łowieckie zostały zatwierdzone, z którymi można zapoznać się w aplikacji e-polowanie i zapraszamy do ich realizacji. Mamy do odstrzału jeszcze 13 dzików w ramach odstrzału sanitarnego w obwodzie 60 i 93, a termin jego realizacji mija 30 kwietnia. Dalsza redukcja populacji dzików jest niezbędna, gdyż przyczyni się do ograniczenia ASF-u i szkód łowieckich.

Ze skarbnikiem prozę uzgodnić (telefonicznie) swoje należności na rzecz Koła. Polecamy wpłaty na konto koła, aby ograniczać kontakty bezpośrednie. Łowczy odstrzały już wystawia. Kto jeszcze ma chęć na polowanie, proszę o kontakt telefoniczny z Kol. Przemkiem.

Z pozdrowieniem Darz Bór, Jarosław Kowalewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *