Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Zarząd Koła Łowieckiego DZIK w Olecku, działając na podstawie Statutu PZŁ zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.04.2023 o godz. 10:00 w restauracji Astra w Olecku ul. Partyzantów 7

Porządek obrad

Porządek obrad WZ