Archiwum autora: anbur

Zarząd Koła Łowieckiego „DZIK” w Olecku działając na podstawie Statutu PZŁ §38 zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 25.10.2020 o godz. 10:00 w restauracji ASTRA w Olecku. Obecność wszystkich myśliwych jest obowiązkowa.

Koło łowieckie „Dzik” w Olecku dziękuje Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Suwałkach za nominację do akcji. Ma ona na celu zbiórkę pieniędzy dla 8-miesięcznej Hani Poczobut z Ełku, u której zdiagnozowano najcięższą postać SMA. Oczywiście wyzwanie podejmujemy i przekazujemy zebraną kwotę 🙂 Nominujemy do wykonania pompek lub przysiadów: WKŁ „TROP” w Bemowie Piskim Koło łowieckie „SARNA” w Olecku Koło łowieckie „RYŚ” w Giżycku Zachęcamy do wpłat na www.siepomaga.pl/hania Zasady akcji są bardzo proste. Nominowani muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów, nagrać i opublikować film z #GASZYNCHALLENGE. Za wykonanie ćwiczenia każda osoba wpłaca 5 zł, a za nie wykonanie ćwiczenia 10 zł.Czas na wykonanie zadania to 48 godzin. Następnie nominują minimum 3 osoby lub grupy. Filmik z pompowania na fejsie Koła. https://www.facebook.com/dzikolecko/videos/298007164919361/

W załączeniu kolejne rozporządzenie. Już możemy polować!!!!

Dowiedz się więcej

Proszę zapoznać się z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dowiedz się więcej

Koleżanki i Koledzy, W załączeniu przesyłam korespondencję otrzymaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku, która dotyczy wykonywania polowań w okresie pandemii koronawirusa. Proszę zapoznać się z „Wytycznymi …”wprowadzonymi przez GIW” i dostosować się do ich zapisów podczas wykonywania polowań i prowadzeniu gospodarki łowieckiej. Pozdrawiam, Jarosław Kowalewski

Szanowne Koleżanki i Koledzy, przyszło nam wykonywać nasze ustawowe obowiązki w czasach trudnych i niebezpiecznych. Stan pandemii, w jakim aktualnie się znajdujemy stawia przed nami nowe wyzwania, także łowieckie. Jest to czas, w którym musimy maksymalnie zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas codziennej pracy w łowisku i życiu prywatnym. Zachowanie zdrowia to teraz nasz priorytet. W związku z wprowadzonym przez Rząd zakazem organizacji spotkań, zgrupowań itp., zmuszeni jesteśmy przełożyć w czasie termin Walnego Zgromadzenia członków Naszego Koła.  Zgodnie z zaleceniami organów nadrzędnych PZŁ, kończące się kadencje organów Kół Łowieckich zostają przedłużone do czasu zwołania Walnych Zgromadzeń. Odbędą się one po zakończeniu okresu pandemii koronawirusa, o czym wszystkich Państwa powiadomimy w stosownym terminie. Jednocześnie informuję, że ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.04.2020, w którym określa się, iż działania związane z wykonywaniem zadań zawartych w Ustawie Prawo Łowieckie, nie naruszają ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.…

Dowiedz się więcej

Uwaga – nowa zakładka, w której znajdują się najnowsze informacje dla myśliwych o ASF

Koleżanki i Koledzy, W ostatnim okresie, w mediach pojawia się coraz więcej informacji o nieprzestrzeganiu przez myśliwych zasad bioasekuracji podczas polowań i pozyskiwaniu dzików. Poniżej załączyłem link do filmu o przestrzeganiu zasad przy polowaniach na dziki. Proszę poświęcić kilkanaście minut i z nim się zapoznać. Każdy z Nas odpowiada za przestrzeganie tych zasad, aby uniemożliwić lub ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Najważniejsze elementy, to bezpieczny transport do chłodni pozyskanego dzika, wypatroszenie, pobranie próbek, opisanie tuszy i pozostawienie porządku w chłodni. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, odbędzie się wszystkim myśliwym szkolenie z zasad bioasekuracji ASF. źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii

Przypominam tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, o odebraniu od Skarbnika legitymacji PZŁ. Większość myśliwych ma opłacone składki na PZŁ za 2020 rok, jednak nie wszyscy mają naklejone hologramy. Zgłaszajcie się z legitymacją do kolegi Wojciecha, to Wam je naklei. Oczywiście dotyczy to kolegów z okręgu suwalskiego PZŁ. Myśliwi opłacają składki na PZŁ w swoich okręgach, według stałego miejsca zamieszkania i tam zgłaszają się z legitymacjami.

Szanowne Koleżanki, Koledzy Myśliwi i Stażyści, Zarząd Koła informuje, że w dniu 25 stycznia 2020 roku o godz. 19.00 w restauracji Astra w Olecku odbędzie się Bal Myśliwski członków Naszego Koła, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. Odpłatność od pary Naszym myśliwym wynosi 120 zł, natomiast gościom 150 zł. Zgłoszenia i wpłaty, przyjmuje łowczy Koła Kolega Przemysław Nowoć do dnia 10 stycznia 2020r.

20/27