Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Walne Zgromadzenie 2016


Dnia 15 maja odbyło się WZ, na którym udzielono absolutorium członkom Zarządu za poprzedni sezon, zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z jego działalności oraz sprawozdanie finansowe.
Nie przyjęte zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Budżet i plan działania na sezon 2016/2017 został zaakceptowany.

Walne Zgromadze...
Walne Zgromadzenie 2016
Walne Zgromadze...
Walne Zgromadzenie 2016
Walne Zgromadze...
Walne Zgromadzenie 2016
Walne Zgromadze...
Walne Zgromadzenie 2016
Walne Zgromadze...
Walne Zgromadzenie 2016
Walne Zgromadze...
Walne Zgromadzenie 2016
Walne Zgromadze...
Walne Zgromadzenie 2016
Walne Zgromadze...
Walne Zgromadzenie 2016
Walne Zgromadze...
Walne Zgromadzenie 2016
stat4u DzikOlecko.pl.