Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Hubertowskie 05.11.2016

OBCHODY PATRONA MYŚLIWYCH w Kole Łowieckim „DZIK” Olecko

 Dzień 3 listopada jest dniem patrona myśliwych- świętego Huberta. Koło Łowieckie „Dzik” w Olecku, jak przystało na sędziwego jubilata, kultywuje tradycję uroczystych polowań hubertowskich z całą oprawą.

W bieżącym roku, obchody Hubertusa zorganizowano w dniu 5 listopada, rozpoczynając je od mszy św. odprawionej przez ks. Andrzeja Żołnierowicza przy kapliczce św. Huberta, w rejonie wsi Jelonek. Po mszy przy domku myśliwskim w Jelonku odbyła się odprawa licznie przybyłych myśliwych przed polowaniem zbiorowym, podczas której młodzi adepci sztuki łowieckiej (Kol. Robert Małecki i Kol. Kamil Radzewicz) złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie przyjął prezes Kol. Jarosław Kowalewski odczytując rotę ślubowania, a młodzi myśliwi ją powtórzyli.
Po ceremonii ślubowania, prowadzący polowanie Kol. Piotr Kacprzyk poinformował o rodzaju zwierzyny przeznaczonej do pozyskania oraz przypomniał zasady bezpieczeństwa. Po rozlosowaniu kart stanowiskowych wszyscy wyruszyli w łowisko. Pogoda w tym dniu była wyśmienita. Prowadzący polowanie wybrał do opolowania najlepszy teren, w którym powinna zalegać zwierzyna. Tak też się stało. W pędzonych czterech miotach, pozyskano dwie łanie, dwa dziki i dwa lisy. Łowy zostały zakończone uroczystym pokotem. Prowadzący polowanie ogłosił wynik polowania oraz złożył raport prezesowi Koła. Królem polowania został ogłoszony Kol. Marcin Matejko, który pozyskał łanię, a v-ce królem Kol. Kamil Radzewicz, który pozyskał również łanię, jednak nieco mniejszą. Dla Kolegów Marcina i Kamila, była to pierwsza zwierzyna gruba pozyskana na polowaniu zbiorowym, więc zgodnie z tradycją łowiecką był to powód do przeprowadzenia uroczystego chrztu myśliwskiego. Ceremoniału tego dokonał prezes Koła.
 Podsumowując polowanie, prezes podziękował biorącym udział w polowaniu myśliwym i naganiaczom za miłą i koleżeńską atmosferę w trakcie polowania. Szczególne podziękowania przekazał prowadzącemu, za sprawne i efektywne zorganizowanie polowania w kniei, następnie  złożył życzenia wszystkim zebranym myśliwym, wszystkiego najlepszego, wielu sukcesów na niwie łowieckiej i zawodowej, po czym wszyscy w wyśmienitych humorach, udali się do Domku Myśliwskiego w Jelonku na wspólną biesiadę myśliwską. Podczas jedzenia tradycyjnego bigosu i innych potraw, wspominano ciekawe przeżycia łowieckie i aktualną sytuację polskiego łowiectwa. Takie tradycyjne i uroczyste polowania, to okazja do spotkania z kolegami, integracji myśliwych i przeżycia ciekawych przygód łowieckich. Za rok znów będzie wspólna msza hubertowska, polowanie, biesiada, i tak co roku.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
stat4u DzikOlecko.pl.