Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Uaktualnienie danych osobowych

W celu uaktualnienia danych osobowych oraz informacji o posiadanej broni na potrzeby Koła, prosimy o wypełnienie załączonej karty ewidencyjnej myśliwego i przekazanie jej listownie, e-mailem lub osobiście Zarządowi Koła.

 

 Plik formularza do pobrania w pdf - należy wydrukować i wypełnić.
stat4u DzikOlecko.pl.