Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Należności na rzecz Koła

Prosimy o uregulowanie wszelkich zaległych należności względem Koła. Wpłat można dokonać u skarbnika lub na konto koła 87933900060000000807410001. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, odstrzały myśliwym zalegającym z opłatami nie będą wydawane.
stat4u DzikOlecko.pl.