Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Pismo ASF

W załączeniu przesyłam pismo Powiatowego Lekarza VET. Z pisma wynika, że istnieje możliwość w chwili obecnej odstrzału dzików w obwodzie 90, 91, 93, jednak dostarczenie i odebranie tuszy z chłodni wymienionych w piśmie,

oddalonych znacznie od Olecka, wiąże się z dużymi kosztami.
Decyzja jednak należy do myśliwego.

Pozdrawiam, Jarosław Kowalewski

 

 

Pismo Powiatowego Lekarza

 

Olecko, dnia 10.07.2017r.

Informacje / propozycje dla Kół Łowieckich w powiecie oleckim i OHZ Olecko

Wobec włączenia z dniem 05.07.2017r. trzech gmin powiatu oleckiego t.j. Olecko, Wieliczki i Świętajno do obszaru ochronnego w związku z występowaniem przypadków u dzików i ognisk u świń afrykańskiego pomoru świń na terenach blisko sąsiedzkich w powiatach monieckim i grajewskim przypominam, że zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi każdy dzik odstrzelony w obwodach łowieckich leżących w wymienionych gminach podlega przed wprowadzeniem do dalszego obrotu lub spożyciem na użytek własny myśliwego obowiązkowemu badania celem wykluczenia choroby. W tym celu po odstrzale tusza wraz z narogami i patrochami włożonymi do oddzielnych opakowań powinna być wraz z pobraną najlepiej na łowisku próbką krwi, najlepiej z komory lub serca dostarczona do oddzielnego, nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną kontenera chłodniczego.

Z uwagi na to, że w powiecie oleckim z przyczyn niezależnych od powiatowego lekarza weterynarii nie ma dotychczas zlokalizowanych kontenerów na gromadzenie odstrzelonych dzików w oczekiwaniu na wynik badania w kierunku asf, proszę o rozważenie możliwości czasowego wstrzymania odstrzału tych zwierząt. Rozumiejąc, że może być to działanie bardzo krótkoterminowe z uwagi na narastające w obecnym okresie wegetacji upraw polowych szkody łowieckie, podają jednocześnie lokalizację najbliższych, czynnych par kontenerów chłodniczych w strefie ochronnej na terenie powiatów ełckiego i piskiego :

  1. Miezio Andrzej, Grądzkie Ełckie 31, 19-314 Kalinowo, telefon kontaktowy 691-720-123.
  2. Siwik Michał, Nadleśnictwo Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska, telefon kontaktowy 517-164-324

 

Do czasu mam nadzieję, że rychłego utworzenia warunków techniczno-organizacyjnych w naszym powiecie, uwzględniając również warunki w sąsiednich powiatach tusze odstrzelonych dzików wraz z narogami, patrochami oraz pobraną próbką krwi należy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym dostarczyć do wymienionych powyżej miejsc i odbierać po otrzymaniu informacji o ujemnym wyniku badania w kierunku asf.

 

Do wiadomości :

  1. Nadleśnictwo Czerwony Dwór
  2. Lecznice dla zwierząt w powiecie
  3. PLW w Ełku
  4. PLW w Piszu

 

Z poważaniem

PLW w Olecku

Dariusz Salamon

 

P.S.

Po uzyskaniu dodatkowych informacji zaproszę Panów Prezesów/Łowczych i Nadleśniczych na spotkanie do Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii Olecku w celu omówienia dalszych szczegółów, mam nadzieję, że bardziej przyjaznych dla wszystkich stron.

 
stat4u DzikOlecko.pl.