Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

ASF - kontener chłodniczy w Sedrankach

W dniu 7.08.2017r. zostanie dostarczony na bazę w Sedrankach kontener chłodniczy, zakupiony przez Koło na potrzeby zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Umieszczony zostanie w pierwszym garażu od lewej strony.

Od chwili zainstalowania chłodni (poniedziałek), wszystkie dziki pozyskane w obwodzie nr 90, 91 i 93 muszą być dowiezione do chłodni wraz z patrochami i narogami (w oddzielnych foliowych workach) oraz próbką krwi. Po otrzymaniu wyniku badań z Instytutu w Puławach (po 3-4 dniach), myśliwy będzie musiał odebrać tuszę wraz z narogami i przeznaczyć ją na użytek własny lub dostarczyć do Punktu Skupu, oczywiście po wypełnieniu stosownych dokumentów. Warunkiem tego, jest uzyskany negatywny wynik na obecność wirusa ASF, w przeciwnym razie, tusza wraz narogami i patrochami, trafia do utylizacji na koszt Koła.

Osobą upoważnioną z ramienia Koła do odbioru i wydawania tusz jest kol. Wojciech Kirejczyk tel. tutaj  W razie potrzeby, wspierać go będzie pełniący obowiązki łowczego kol. Przemysław Nowoć  tel. tutaj oraz kol. Jarosław Kowalewski tel. tutaj. Zawsze, któryś z wymienionych kolegów będzie dostępny i przyjmie lub wyda tuszę dzika myśliwemu.

Zarząd Koła, po przyjęciu kilku pierwszych sztuk dzików, przygotuje instrukcję wraz ze szczegółowymi zasadami korzystania z chłodni i wypełniania pozostałych formalności związanych odstrzałem dzików ze strefy ochronnej, czyli obw. 90, 91 i 93.
stat4u DzikOlecko.pl.