Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

ASF - Uwaga !!!

Afrykański Pomór Świń (ASF), a w szczególności redukcja populacji dzików,

związana ze zwalczaniem i ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa. Już dwa przypadki ASF stwierdzono u dzików, na terenie powiatu Sejny i Augustów. Zgodnie z pismem Ministra Środowiska o zaktualizowanych rekomendacjach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP, w których to jedna z nich, mówi o redukcji do 30 listopada 2017 r. populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika/km2, czyli 1dzik/1000ha obwodu. Powyższa rekomendacja Zespołu pod przewodnictwem Premier RP jest skierowana do wykonania m.in. przez Ministra Środowiska. Zgodnie z pismem z 11.08.2017 r. Ministerstwa Środowiska rekomendacja została skierowana do PZŁ do bezwzględnej realizacji, jako zadanie zlecone przez Ministra Środowiska zgodnie z art. 34 pkt 12 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie. Zarządy okręgowe PZŁ zgodnie z art. 33 ust 4 ustawy, koordynują i nadzorują wykonanie rekomendacji, a prowadzą ją w oparciu o § 133 ust. 6 i 8 statutu PZŁ.
Może zbyt dużo podaję przepisów prawnych, ale chcę, aby wszyscy zrozumieli, że musimy podejść do tej redukcji poważnie i postarać się, aby polecenie wykonać. Nie chcę pisać o sankcjach związanych z niewykonaniem rekomendacji z winy dzierżawcy, czyli Koła, jedynie powiem, że mogą być bardzo surowe. Jeżeli, któryś z Kolegów zainteresowany jest szczegółami, proszę o bezpośredni kontakt ze mną.
Zarząd Koła, podczas posiedzenia w dniu 5.10.2017r. dyskutował, jakie działania podjąć, aby redukcję dzików przeprowadzić w ciągu niespełna dwóch miesięcy.Zróbmy, co w Naszej mocy. Cena dzika w chwili obecnej wynosi 3 zł/kg. Wiemy o trudnościach z dostarczaniem dzików do chłodni z obw 90, 91 i 93, ale polować na nie musimy. Zarząd będzie wyróżniał myśliwych, którzy będą pozyskiwać największą liczbę dzików , w tym krótkim i trudnym do polowań okresie.
stat4u DzikOlecko.pl.