Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Nowy gospodarz obwodu nr 90

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 7 maja 2015r. przyjęta została rezygnacja kolegi Wojciecha Kirejczyka z pełnienia funkcji gospodarza obwodu nr 90. Na jego miejsce, do pełnienia tych obowiązków na wniosek łowczego wybrano koleżankę Ewę Piątkowską.
stat4u DzikOlecko.pl.