Składki do PZŁ

Składki do PZŁ

Witam Koleżanki i Koledzy,

Koleżanki i Koledzy,

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach przesłał informację dotyczącą wysokości składki członkowskiej na 2024 rok uchwaloną przez Naczelną Radę Łowiecką, która ustaliła jej wysokość następująco:

a) składka normalna – o której mowa w § 124 ust. 1 Statutu PZŁ – 443zł (w tym ubezpieczenie 43zł)

b) składka ulgowa – o której mowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ (powyżej 70 roku życia) – 243zł (w tym 43zł ubezpieczenie)

c) składka ulgowa – o której mowa w § 124 ust. 3 Statutu PZŁ (powyżej 80 roku życia) – 143zł (w tym 43zł ubezpieczenie)

Powyższą składkę (wg. wieku myśliwego) należy wpłacić na konto Koła lub bezpośrednio do Skarbnika Koła w nieprzekraczalnym terminie: 27 grudnia

2023 roku.

2. Proszę jednocześnie uzgodnić ze Skarbnikiem bieżące należności względem Koła i ewentualnie je uregulować.

Opłaty powyższych składek dotyczą myśliwych zamieszkałych na terenie okręgu suwalskiego PZŁ.

Warunek – wpłata składki.

Nieprzekraczalny termin uiszczenia składki: 27 grudnia 2023 roku.

Koło Łowieckie „Dzik” w Olecku,
ul. Moniuszki 3/1
19-400 Olecko
nr konta; 87933900060000000807410001

Wpłata na konto z dopiskiem – Składka na PZŁ 2024 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *